Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

0 av 23 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället .
Whoops, looks like something went wrong.