Förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet sedan utfärdandet.

Förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet upphävdes 2019-02-01 genom SFS 2019:3


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet .