Tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. upphävdes 2019-11-22 genom SFS 2019:719


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. .