Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall .