Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument .