Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1200). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200)