Förordning (2018:1647) om inkomstbasbelopp för år 2019

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2018:1647) om inkomstbasbelopp för år 2019 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2018:1647) om inkomstbasbelopp för år 2019 .