Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

0 av 26 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område .
Whoops, looks like something went wrong.