Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

0 av 19 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område .