Förordning (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:561). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


4 §

  Stöd ska lämnas
   1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och artikel 25, 26, 36, 41, 48, 49 eller 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
   2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Ytterligare stöd får också lämnas enligt artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 till ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

Stöd som avses i första stycket 2 får uppgå till högst 50 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.
Förordning (2019:561)

Whoops, looks like something went wrong.