Förordning (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1144). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


8 §

  Innan Åklagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.
Förordning (2020:1144)

Whoops, looks like something went wrong.