Förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:206). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-30


12 a §

  En allmän domstol ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av personuppgifter. Förordning (2019:206)