Förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

1 av 25 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


3 §

  Miljökompensation enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens godkännande av Sveriges anmälan om förlängning av beslut C (2018) 7565 av den 9 november 2018 angående statligt stöd SA.50217 (2018/N) - Sverige - Sveriges ekobonussystem för närsjöfart och inlandssjöfart. Förordning (2020:1169)