Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1148). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


13 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av 12 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Tullverkets förslag. Förordning (2020:1148)