Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2 av 22 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:232). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-27


2 §

  Endast tjänstemän vid den finansunderrättelseenhet vid Polismyndigheten som anges i 35 a § förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten får ha tillgång till uppgifter i penningtvättsregister som förs med stöd av 5 kap. 18 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av per- sonuppgifter inom brottsdatalagens område.

Endast tjänstemän som fullgör arbetsuppgifter vid den nationella funktion för internationella uppgifter vid Polismyndigheten som anges i 35 § förordningen med instruktion för Polismyndigheten får ha tillgång till uppgifter i det internationella registret som förs med stöd av 5 kap. 21 § lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som behandlar uppgifter enligt första och andra styckena. Förordning (2020:232)

22 §

  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska Datainspektionen ges tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.


Övergångsbestämmelser

2018:1942
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs polisdataförordningen (2010:1155).
   3. Har upphävts genom förordning (2019:1240)