Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:446). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


11 §

  Riksarkivet får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 § första stycket och 7-9 §§ lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.


Övergångsbestämmelser

2018:1943
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs kustbevakningsdataförordningen (2012:146).
   3. Har upphävts genom förordning (2019:446)

Whoops, looks like something went wrong.