Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:525). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


11 a §

  Trots 6 § första stycket får Boverket efter ansökan från stödmottagaren förlänga tiden för slutförande av en åtgärd, om spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att åtgärden inte kan slutföras vid den tidpunkt som avses i 11 § första stycket. Åtgärden måste dock vara slutförd senast den 30 juni 2021. Förordning (2020:525)

Whoops, looks like something went wrong.