Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

1 av 31 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:21). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


31 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 § att inte bevilja stöd, beslut enligt 12 § om återkallelse av beviljat stöd och beslut enligt 20 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.
Förordning (2018:21)