Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

1 av 23 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1002). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


7 §

  Ett bidrag får ges för hela eller delar av kommunens eller kommunernas kostnader enligt 4 §.

Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider kostnaderna enligt 4 §. Förordning (2020:1002)