Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

4 av 16 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1140). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Förordning (2020:1140)

6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning.

Integritetsskyddsmyndigheten får även i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter.
Förordning (2020:1140)

8 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Innan Riksarkivet meddelar föreskrifter eller beslut enligt 7 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Riksarkivets förslag. Förordning (2020:1140)

12 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Den som är bosatt i Sverige och vill utöva sådana rättigheter som följer av Europarådets dataskyddskonvention, i ett annat land som är anslutet till konventionen, får till Integritetsskyddsmyndigheten ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14.2 i konventionen. Integritetsskyddsmyndigheten förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om
   1. namn och adress samt andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
   2. den behandling som framställningen avser eller den som är personuppgiftsansvarig, och
   3. ändamålet med framställningen.
Förordning (2020:1140)