Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning .