Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2020-01-21 genom SFS 2020:8


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling .