Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1493). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda. Förordning (2018:1493)

4 §

  Myndigheten för digital förvaltning får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i 3 §, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Förordning (2018:1493)

5 §

  Myndigheten för digital förvaltning får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Förordning (2018:1493)