Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd

2 av 42 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:530). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-03-28


4 §

  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb får göras
   1. för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
   2. för den som har fyllt 20 år, som deltar i jobbgarantin för ungdomar och som har gjort det i sammanlagt minst 200 dagar som det kan lämnas ersättning för, och
   3. för den som är nyanländ invandrare och uppfyller förutsättningarna i 5 §. Förordning (2018:530)

41 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 40 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 39 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:530)