Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb

3 av 41 paragrafer (7 %) har ändrats i förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:513). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-02


21 §

  Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att
   1. lön följer av kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen, och
   2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren intygar enligt första stycket är felaktigt får stöd inte beviljas för en anställning hos arbetsgivaren.
Förordning (2019:513)

26 §

  En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser och den lön som gäller för anställningen samt de övriga uppgifter som behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna pröva ansökan. Förordning (2019:513)

40 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än följande beslut får dock inte överklagas:
   1. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om stöd för nystartsjobb enligt 3-24 §§,
   2. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om förlorad rätt till stödbeloppet enligt 30 § första stycket, och
   3. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 38 §. Förordning (2018:531)