Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

1 av 60 paragraf (2 %) har ändrats i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:696). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


4 §

  I denna förordning avses med medelstor förbränningsanläggning
   1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre men högst 50 megawatt, eller
   2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en anläggningseffekt som är 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffekter ska räknas samman, om anläggningarna
      a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam skorsten, eller
      b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom en gemensam skorsten.
Förordning (2020:696)