Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

1 av 24 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:497). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


24 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 eller 16 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:497)