Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

1 av 28 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:228). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


20 §

  Mottagaren av stöd ska redovisa de stödberättigade åtgärderna i en slutrapport till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Mottagaren av stöd är skyldig att på begäran av Skolverket lämna de ytterligare uppgifter och handlingar som verket behöver för att följa upp hur stödet har använts.
Förordning (2019:228)