Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:695). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


16 §

  Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av avfall finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2020:695)

Whoops, looks like something went wrong.