Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende .