Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

0 av 18 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek .