Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet .