Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1020). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om
   - lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
   - tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Förordning (2020:1020)

Whoops, looks like something went wrong.