Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:777). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndigheter under riksdagen:
   1. Riksdagsförvaltningen,
   2. Riksbanken,
   3. Riksdagens ombudsmän,
   4. Riksrevisionen,
   5. Partibidragsnämnden,
   6. Riksdagens arvodesnämnd,
   7. Statsrådsarvodesnämnden,
   8. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner,
   9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,
   10. Riksdagens överklagandenämnd,
   11. Valprövningsnämnden, och
   12. Riksdagens ansvarsnämnd.
Lag (2020:777)

Whoops, looks like something went wrong.