Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

0 av 14 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter .