Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

1 av 26 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:473). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg som förstelärare eller lektor för särskilt yrkesskickliga lärare i
   - förskoleklassen,
   - grundskolan,
   - grundsärskolan,
   - specialskolan,
   - sameskolan,
   - gymnasieskolan,
   - gymnasiesärskolan, eller
   - kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:473)