Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:532). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 a §

  Kommuner som inte anges i 1 § ska få statsbidrag för de kostnader som de haft med anledning av anordnandet av förtidsröstning vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun, dock med högst 125 000 kronor per kommun.

Kommunerna ska lämna en specifikation av kostnaderna till Val- myndigheten senast vid den tidpunkt Valmyndigheten bestämmer. Valmyndigheten ska därefter besluta om och betala ut statsbidraget. Förordning (2019:532)