Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-18


4 §

  Upphör att gälla 2020-01-01 genom lag (2019:169)

5 §

  Upphör att gälla 2020-01-01 genom lag (2019:169)

6 §

  Upphör att gälla 2020-01-01 genom lag (2019:169)