Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

1 av 27 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:208). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


27 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2019:201
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2019.

Bilaga

Förteckning över grödor som berättigar till stöd

Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall

Korn (höst)      grödkod 1
Korn (vår)      grödkod 2
Havre        grödkod 3
Vete (höst)      grödkod 4
Vete (vår)      grödkod 5
Rågvete (höst)      grödkod 7
Råg        grödkod 8
Blandsäd (stråsädesblandningar)  grödkod 12
Rågvete (vår)      grödkod 29
Gräsfrövall (ettårig)    grödkod 58
Gräsfrövall (flerårig)    grödkod 59
Klöverfrövall      grödkod 62
Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor

Raps (höst)      grödkod 20
Raps (vår)      grödkod 21
Rybs (höst)      grödkod 22
Rybs (vår)      grödkod 23
Ärter (ej konservärter)    grödkod 30
Konservärter      grödkod 31
Åkerbönor      grödkod 32
Bruna bönor      grödkod 35
Sojabönor      grödkod 38 
Oljelin        grödkod 40
Bönor övriga      grödkod 43
Grödkod inom gruppen potatis

Stärkelsepotatis    grödkod 46
Grödkod inom gruppen betor

Sockerbetor      grödkod 47
Förordning (2019:208)

Whoops, looks like something went wrong.