Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1137). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


8 §

  Efter att en myndighet fattat ett beslut om lokalisering ska beslutet skickas till berörd kommun, länsstyrelse och region. Förordning (2019:1137)