Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1138). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


4 §

  Statliga myndigheter, kommuner och regioner som har ingått ett serviceavtal ska
   1. så snart avtalet har ingåtts eller ändrats skicka en kopia av avtalet till Kammarkollegiet,
   2. årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet. Förordning (2019:1138)

6 §

  Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och regioner med råd och vägledning om hur serviceavtal och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan utformas och bedrivas.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket samma lag bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.
Förordning (2019:1138)

Whoops, looks like something went wrong.