Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:333). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften.
Förordning (2019:333)

5 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:333)

6 §

  Har betecknats 5 § genom förordning (2019:333)

Whoops, looks like something went wrong.