Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1139). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


2 §

  Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §. Förordning (2019:1139)