Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

1 av 16 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:782). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:782)

Whoops, looks like something went wrong.