Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott .