Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1280). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2019:556

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
Förordning (2019:1280)

Whoops, looks like something went wrong.