Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2 av 15 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:698). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


7 §

  Statens skolverk ska i början av varje bidragsår besluta en bidragsram för varje kommun.

Vid fastställande av bidragsramen ska det totala statsbidraget fördelas med beaktande till en tredjedel vardera av
   - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen,
   - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen, och
   - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen.

Bidragsramen för ett bidragsår ska fastställas till minst 150 000 kronor per kommun. Förordning (2019:698)

7 a §

  Med barn till nyinvandrade avses i denna förordning barn vars båda föräldrar
   1. är födda utomlands, och
   2. har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Förordning (2019:698)

Whoops, looks like something went wrong.