Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:346). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Konsumentverket utövar tillsyn enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är konsumenter. Förordning (2020:346)

3 §

  Konsumentverket prövar frågor om sanktionsavgifter enligt 13 § lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är konsumenter. Förordning (2020:346)

4 §

  Konsumentverket ska ge praktiskt stöd till konsumenter i händelse av en tvist mellan en konsument och en näringsidkare enligt artikel 8 i EU:s geoblockeringsförordning. Förordning (2020:346)

5 §

  Kommerskollegium ska informera näringsidkare om bestämmelserna i EU:s geoblockeringsförordning.
Förordning (2020:346)

6 §

  Kommerskollegium ska till Konsumentverket lämna de uppgifter som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning och denna förordning.

Konsumentverket ska till Kommerskollegium lämna de uppgifter som behövs för att Kommerskollegium ska kunna utföra sina uppgifter enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning och denna förordning.
Förordning (2020:346)

7 §

  En sanktionsavgift enligt 9 § lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning ska betalas till Kammarkollegiet. Förordning (2020:346)

Whoops, looks like something went wrong.