Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

0 av 13 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2019:668) om upphandlingsstatistik sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2019:668) om upphandlingsstatistik .