Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar upphävdes 2019-11-22 genom SFS 2019:720


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar .