Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020 .