Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar upphävdes 2021-04-07 genom SFS 2021:264


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar .
Whoops, looks like something went wrong.